Verlaagd BTW tarief van 9% voor woningen ouder dan 2 jaar


Het schilderen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. Hieronder vallen ook:

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief. Bijvoorbeeld:

Definitie woning

Dit verlaagd BTW tarief geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

Niet als woning gelden:
   bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
   afzonderlijke garageboxen
   vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
   hotels en pensions
   woonboten en woonwagens
   asielzoekerscentra
   ziekenhuizen
   internaten

Voor meer info: http://www.betereschilder.nl/schilders/?63/btw-regelingBehoud door onderhoud!